Dôležitosť zdravia črevnej mikroflóry

Dôležitosť zdravia črevnej mikroflóry

Baktérie mliečneho kvasenia zaisťujú správny priebeh trávenia, ale ako ukazujú aj neskoršie výskumy, výrazne majú priaznivý vplyv na celkové zdravie človeka. Zabraňujú totiž premnoženiu patogénnych baktérií.

Do tela sa dostávajú už pri našom narodení (kolonizujú črevo) a ich množstvo aj druh závisí od viacerých faktorov: výživa, vek, cvičenie, genetika, stres, stav imunitného systému, užívanie liekov. Dôležité je si uvedomiť, že tieto baktérie v našom tele nepretrvávajú od narodenia až po smrť a telo ich samé ani nevie produkovať, preto ich je potrebné pravidelne dopĺňať z výživy. Užívanie niektorých liekov, najmä antibiotík, vedie k významnej zmene zloženia črevnej flóry. Preto je spolu s antibiotickou liečbou potrebné súčasne užívať aj probiotiká ako prevenciu hnačiek a brušného diskomfortu spôsobených porušením normálneho zloženia bakteriálnej črevnej flóry pri liečbe antibiotikami. Užívať súčasne s antibiotickou liečbou probiotické prípravky je dnes už takmer automatické, resp. malo by byť.

Facebook