Rádioaktivita - aktuálna situácia

Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

Stanica Dátum nSv / h
Banská Bystrica - Zelená 25.05.2022 04:40 141,4
Bratislava - Koliba 25.05.2022 04:40 103,7
Gánovce 25.05.2022 04:40 144,0
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 25.05.2022 04:40 144,8
Mochovce 25.05.2022 04:40 118,9
Piešťany 25.05.2022 04:40 127,4
Stropkov - Tisinec 25.05.2022 04:40 120,2
Trenčín 25.05.2022 04:40 135,6
Veľké Lovce 25.05.2022 04:40 144,7
Žilina - Dolný Hričov 25.05.2022 04:40 126,7
Údaje sú len informatívneho charakteru!

Facebook