Kontakt

Pharmacy, spol. s r.o.
Oravská 2, 080 01 Prešov

Prevádzka
Lekáreň Amuletum
Sabinovská 15, 080 01 Prešov

IČO: 31710018
DIČ: 2020547100, IČ DPH: SK2020547100
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 6720 6572
Tel: 0948 088 956, E - mail: eshop@schneider-lekaren.sk

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: N57298160301
Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 03886/2024/OZ-HAR   Prešov   zo dňa 16.1.2024

Orgán a dozor dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597 ( Slovenská obchodná inšpekcia )
fax č.: 051/ 7721 596 ( Slovenská obchodná inšpekcia )
e-mail: pr@soi.sk

*
*
*
*

Facebook