Stres, nervozita, úzkosť

Stres, nervozita, úzkosť

Už dávno vieme, že sa stres rozhodujúcou mierou podieľa na typických „civilizačných“ ochoreniach, ako sú napr. srdcovo-cievne choroby, cukrovka alebo poruchy…

Už dávno vieme, že sa stres rozhodujúcou mierou podieľa na typických „civilizačných“ ochoreniach, ako sú napr. srdcovo-cievne choroby, cukrovka alebo poruchy trávenia. Stres je jednoducho povedané individuálnou odpoveďou na nadmernú psychickú alebo fyzickú záťaž. Z telesných problémov sú často dôsledkom stresu srdcovo-cievne problémy – vysoký tlak krvi, pichanie pri srdci. Zo psychických príznakov je možné zmieniť nervozitu, podráždenosť, únavu, poruchy spánku a depresie.

Hlavný podiel na zvládaní stresu máme predovšetkým sami. Ideálne by bolo zorganizovať si lepšie prácu, vyriešiť partnerské problémy, relaxovať. Stresové faktory často vytvárajú bludný kruh, ktorý je ťažko rozťať - potrebujete vyriešiť problém, preto sa zle vyspíte, ráno ste unavený a ospalý , v práci sa vám nedarí, pijete veľa kávy, fajčíte, zostávate dlho v práci, nemáte čas na rodinu a hromadia sa vám partnerské problémy, ste nervózny, nemôžete večer zaspať.... Okrem organizačných opatrení a psychických cvičení je možné pokúsiť sa tento bludný kruh prerušiť práve 
pri psychických príznakoch stresu. Tu pomáhajú viaceré rastlinné látky, ktoré môžu tieto príznaky zmierniť a zlepšiť tak i ďalšie články stresového reťazca.

Facebook