Liečivá sila prírody

Liečivá sila prírody

Človek už na najnižšom stupni svojho vývoja zistil, že rastliny mu môžu slúžiť nielen ako potrava, ale mnohé sú vhodné i na liečenie chorôb, iné zdraviu škodia, ba niektorými sa možno aj otráviť.

Už starí Sumerovia, Babylončania i Asýrčania ich poznali celý rad. Liečivé rastliny sa v dávnej minulosti pokladali za dar nadprirodzených bytostí. Liečivé rastliny spolu s ostatnými tvoria zložku živej prírody, spolu s nimi rastú v ustálených spoločenstvách, na určitom stanovišti, substráte, v určitých nadmorských výškach. Z európskej kveteny sa považuje za liečivé asi 1000 druhov. Ľudové liečiteľstvo z nich používa asi 800 a oficiálna medicína asi 300 druhov. U nás sa priemyselne spracúva asi 150 druhov. Ich podiel na výrobe liečiv predstavuje 30 až 45 %. Vegetácia Slovenska je nesmierne pestrá. Priaznivé vegetačné podmienky výrazne ovplyvnili a ovplyvňujú aj tvorbu obsahových látok v našich divorastúcich liečivých rastlinách. Väčšinu z nich nájdete aj v našich lekárňach.
 

Súvisiace produkty

Facebook