Páliace slnko zdraviu nesvedčí

Páliace slnko zdraviu nesvedčí

Pobyt na slnku nie vždy prospieva zdraviu. Ohrozenými skupinami sú najmä deti a starší ľudia. Čím je dieťa menšie, tým musíme byť opatrnejší. Detský organizmus…

Pobyt na slnku nie vždy prospieva zdraviu. Ohrozenými skupinami sú najmä deti a starší ľudia. Čím je dieťa menšie, tým musíme byť opatrnejší. Detský organizmus sa prehrieva niekoľkonásobne rýchlejšie ako u dospelého človeka. K prehriatiu tak môže dôjsť doslova za niekoľko minút, preto je dôležitá prevencia. Ohrozenou skupinou sú aj seniori, ktorí mnohokrát nevedia, ako sa majú pri vysokých teplotách správať, čomu sa treba vyhýbať. Dôležitý je pitný režim a nevyhnutnosť vyhýbať sa pobytu na slnku v poludňajších hodinách. Vysoké teploty rozpaľujú najmä mestá. Najhoršie sú na tom časti, ktoré nie sú tienené. Lepšiu klímu sa snažia samosprávy dosiahnuť polievaním ciest, pomáhajú aj fontány. Dôležité je nepodceňovať svoj stav. K rizikovým skupinám patria aj ľudia, ktorí sú pri práci vystavení celodennému slnku. Výberom kvalitných prípravkov na ochranu pred slnečným žiarením a regeneráciu pokožky po slnení predĺžite jej
krásny zdravý vzhľad.

Facebook