Rozoznáte suchý kašeľ od vlhkého?

Rozoznáte suchý kašeľ od vlhkého?

Kašeľ je obranný reflex, ktorým sa organizmus tiež usiluje zabrániť vniknutiu, alebo odstrániť už prítomné cudzorodé látky z dýchacích ciest. Príčinou kašľa je vo väčšine prípadov ochorenie ako zápal horných i dolných dýchacích ciest, u detí najčastejšie vírusového pôvodu.

Spočiatku býva suchý, dráždivý a po dvoch troch dňoch trvania s produkciou hlienov, vlhký. Vo všeobecnosti rozlišujeme dva druhy kašľa - vlhký, s hlienom a suchý, ktorý má tendenciu meniť sa na vlhký. Neproduktívny kašeľ je suchý, bolestivý a dráždivý, tzn. že opakované stimuly na kašľanie sú zvyčajne bez efektu vykašliavania. Môže ho spôsobiť napr. prach či cigaretový dym, ale môže mať aj alergický či neurotický pôvod a prispieť k závažnejšiemu ochoreniu. Suchý kašwľ vzniká na začiatku ochorenia, keď sa vírusy usadia v prieduškách a dráždia sliznice, obyčajne netrvá dlhšie ako tri dni. Následne sa zvykne premeniť na vlhký kašeľ s tvorbou hlienu a jeho vykašliavaním.

Súvisiace produkty
Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Sirup pôsobí na liečbu kašľa rôzneho…
9,59 €
8,19 €

Facebook