Trápia Vás bolesti?

Trápia Vás bolesti?

Skupina bolestí hlavy je veľmi široká. Príčinou môžu byť okrem stresu či oslabenia organizmu nielen nadužívanie niektorých liekov, ale v najhoršom prípade aj…

Skupina bolestí hlavy je veľmi široká. Príčinou môžu byť okrem stresu či oslabenia organizmu nielen nadužívanie niektorých liekov, ale v najhoršom prípade aj rôzne patologické procesy, napr. tumory, mozgová porážka, krvácanie alebo stavy, ktoré vznikajú po úrazoch. Do skupiny tzv. funkčných bolestí hlavy patrí migréna. Postihuje ľudí v produktívnom veku života od dvadsaťpäť do päťdesiatpäť rokov. Vyvolávajúcim faktorom môžu byť stres, fyzická námaha, zmena počasia, nedostatok spánku, vyčerpanosť. Väčšina migrenikov máva migrénu bez tzv. aury, u niektorých sa však vyskytuje migréna s aurou. Ide o predzvesť záchvatu, ktorá sa prejavuje rôznymi neurologickými prechodnými príznakmi, najčastejšie zrakovými. Môže ísť o rôzne svetelné záblesky, iskriace obrazy, ale aj precitlivenosť na pachy a dotyk, znížená citlivosť či rečové poruchy, závraty, dvojité videnie, šum v ušiach alebo prechodné poruchy sluchu a pod. Pri týchto symptómoch by ste sa mali poradiť s Vašim lekárom alebo lekárnikom o optimálnej liečbe.

Facebook